תזונה, ריפוי, מגע..
לימודי רפואה משלימה לומדים במדיווין כל המקצועות המהותיים בביה"ס אחד!